Wat houdt de x2-technologie in?

Een energiebesparende verwarmingsinstallatie komt alleen dan volledig tot haar recht, als de radiator erop is afgestemd. Anders is het namelijk zo, dat een deel van het besparingsvoordeel weer verloren gaat bij het overbrengen van de warmte. Met het ontwikkelen van de therm-x2 is het voorhet eerst gelukt, de energiebesparingsketen perfect te sluiten.

UNIEKE X2-TECHNOLOGIE

Dankzij de unieke x2-technologie vormt dit systeem een harmonieus geheel met elke warmtegenerator en levert het in combinatie met de door de fabriek vooraf ingestelde ventielen een energiebesparing tot 11% op. Een relatief kleine investering die zich absoluut terugverdient.

SERIËLE DOORSTROMING

Therm-x2 werkt volgens het innoverende principe van de seriële doorstroming. Dat wil zeggen: Terwijl bij de conventionele paneelradiatortechniek alle panelen gelijktijdig verwarmd worden, vindt in dit geval de doorstroming eerst in de frontplaat plaats.

ENERGIEBESPARING EN KORTERE OPWARMTIJD

Het resultaat: Tot 11% energiebesparing tegenover de conventionele paneelradiatortechniek. Tot 25% kortere opwarmtijd van de radiator. En tot 100% meer aangename stralingswarmte. Bij de gebruikelijke parallelle doorstroming worden alle radiatorpanelen gelijkmatig verwarmd. Gedurende ca 95% van de stookperiode is een oppervlaktetemperatuur die duidelijk onder 40° C ligt weliswaar voldoende om de gewenste ruimtetemperatuur te bereiken, maar dat levert nog niet dat aangename gevoel van echt comfort op.

COMFORTABELE WARMTE

Of wij de warmte in een ruimte als comfortabel ervaren, hangt namelijk af van het stralingsgedrag van de radiator. Hier heeft de therm-x2 met seriële doorstroming en wel 100% meer stralingswarmte duidelijk een voordeel – voor een maximaal comfort op ieder moment.