PRIVACYVERKLARING

De website www.kermi-x2.nl is eigendom van Instamat Warmtetechniek BV. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt. De nieuwste maatregelen die zijn vastgelegd in de AVG zijn hierin verwerkt, dit kunt u hieronder lezen.

GEGEVENS DIE GEBRUIKT WORDEN

Instamat Warmtetechniek BV kan persoons- en bedrijfsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Instamat Warmtetechniek BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Instamat Warmtetechniek BV hebt verstrekt. Wij kunnen de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Websiteadres
  • Inloggegevens zakelijk account

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

Instamat Warmtetechniek BV gebruikt de verkregen persoons- en bedrijfsgegevens in eerste instantie om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden tevens gebruikt voor de interne administratie van Instamat Warmtetechniek BV.

Tevens gebruiken we uw gegevens voor:

  • Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
  • Het informeren van de activiteiten van Instamat Warmtetechniek BV door middel van het zenden van informatieve digitale nieuwsbrieven. Instamat Warmtetechniek BV heeft een eigen website en verstuurt nieuwsbrieven per email via Mailchimp. Indien u van mening bent dat u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de wettelijk verplichte uitschrijflink, die in elke digitale nieuwsbrief is opgenomen.
  • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG BEWAART INSTAMAT WARMTETECHNIEK BV UW GEGEVENS

Instamat Warmtetechniek BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten. En in ieder geval niet langer dan 10 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, zoals die is verwoord in wet- en regelgeving van bijvoorbeeld de Belastingdienst.

DELEN MET ANDEREN

Instamat Warmtetechniek BV verstrekt uw persoons- en bedrijfsgegevens alléén aan derden, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

Instamat Warmtetechniek BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van Instamat Warmtetechniek BV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen Servers in de Verenigde Staten.

-> Lees hier het privacybeleid van Google en van Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Instamat Warmtetechniek BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Instamat Warmtetechniek BV heeft hier geen invloed op. Instamat Warmtetechniek BV heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het emailadres info@instamat.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Instamat Warmtetechniek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Instamat Warmtetechniek BV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Instamat Warmtetechniek BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via tel. 0578-574949 of info@instamat.nl.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Instamat Warmtetechniek BV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

CONTACTGEGEVENS

Instamat Warmtetechniek BV
Postbus 116, 8170 AC VAASSEN
Vestigingsadres: Spinfondsweg 15, 8171 NT VAASSEN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08059442
Telefoon: 0578-574949
Fax: 0578-572878
E-mailadres: info@instamat.nl
Website: www.instamat.nl & www.kermi-x2.nl